Semua aspek berkenaan laman web Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Kedah – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Kedah dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Kedah, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersial sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Kedah.