YANG BERHORMAT DATO’ HAJI SYED KHAIROL ANUAR BIN SYED ABIDIN
DSDK., SDK., AMK., BCK., ASK..
PEGAWAI KEWANGAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
WISMA DARUL AMAN, 
05503 ALOR SETAR, 
KEDAH DARUL AMAN

AssalamualaikumdanSalam Sejahtera

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Maha Pengasih. 

Saya terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengunjung laman web rasmi Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah.

Sebagai menyahut seruan Kerajaan dalam melaksana dan mengembangkan aplikasi elektronik dalam pentadbiran Kerajaan maka laman web ini     dibangunkan bertujuan sebagai saluran dan menjadi jambatan penghubung kepada komuniti dan orang awam dengan agensi Kerajaan terutama bagi urusan-urusan yang melibatkan aplikasi online dan juga sebagai sumber rujukan utama. 

Sebagai satu komponen dalam mewujudkan sistem penyampaian yang cekap dan berkesan laman web ini menyediakan pelbagai maklumat dan informasi berkenaan arahan-arahan Kerajaan, pekeliling-pekeliling Perbendaharaan, program-program anjuran jabatan ini dan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan untuk rujukan agensi-agensi Kerajaan dan juga orang awam.

Saya juga mengalu-alukan pertanyaan, pendapat serta cadangan terhadap jabatan ini di dalam usaha penambahbaikan berterusan terutama pada aspek Sistem Penyampaian dan Pembangunan Modal Insan untuk melahirkan sebuah jabatan yang mampu berdaya saing dalam menempuh cabaran dan kehendak Negara dan komuniti.

Sehubungan itu, adalah menjadi harapan saya laman web ini akan memberi manfaat kepada semua, saya juga mengharapkan Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah dapat melangkah lebih jauh ke hadapan di dalam era media elektronik khususnya.

Selamat melayari Laman Web Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman.

Sekian.