2019

Surat Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kedah Bil.2.2019 – Makluman Tarikh Akhir Penyediaan Sub-Waran, Pesanan Tempatan, Pindah Peruntukan dan Inden Kerja

2018

Proses Penutupan Panjar Akhir Tahun Bagi Sistem iSPEKS

2016

Garis Panduan Pemusnahan Buku Akaun & Rekod Kewangan (AP150)

2015

Garis Panduan Bagi Perlaksanaan Pendaftaran Kontraktor Kerja / Pembekalan / Perkhidmatan Dan Firma Perunding