Pekeliling Perbendaharaan Negeri

 
2022

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil.4 2022 – Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Kutipan Hasil, Perbelanjaan Mengurus dan Anggaran Kumpulan Wang Pembangunan 2023

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman Bil.2 Tahun 2022 – Peraturan Bantuan Khas Aidilfitri Tahun 2022

Kemaskini Pembayaran Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji Kakitangan Kerajaan Negeri Kedah