PIAGAM PELANGGAN MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN MELEBIHI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH MELEBIHI STANDARD % MELEBIHI STANDARD
1 Menyedia Draf Buku Anggaran Belanjawan Negeri dalam tempoh 10 hari sebelum tarikh Persidangan Dewan Undangan Negeri.
2 Mengedar Buku Anggaran Belanjawan Negeri kepada semua jabatan negeri sebelum berkuatkuasa tahun belanjawan. 250 100%
3 Memberi keputusan permohonan Pindah Peruntukan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh lengkap di terima. 4 100%
4 Mengeluarkan cek/eft bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh baucar bayaran lengkap diterima. 1422 100%
5 Membayar gaji kakitangan kerajaan negeri mengikut jadual yang ditetapkan. 4741 100%
6 Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang lengkap dan teratur selewat-lewatnya pada 30hb. April setiap tahun. 1 100%
7 Memberi keputusan permohonan pendahuluan diri dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima. 2 100%
8 Memberi keputusan permohonan pengecualian duti hiburan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima. TIADA PERMOHONAN
9 Memberi keputusan permohonan tawaran perolehan secara rundingan terus, terpilih, terhad atau perlantikan perundingan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima.
10 Memberi keputusan Lembaga Tawaran Perolehan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat Lembaga Tawaran Perolehan Negeri.
PIAGAM PELANGGAN MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN MELEBIHI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH MELEBIHI STANDARD % MELEBIHI STANDARD
1 Menyedia Draf Buku Anggaran Belanjawan Negeri dalam tempoh 10 hari sebelum tarikh Persidangan Dewan Undangan Negeri.
2 Mengedar Buku Anggaran Belanjawan Negeri kepada semua jabatan negeri sebelum berkuatkuasa tahun belanjawan. 250 100%
3 Memberi keputusan permohonan Pindah Peruntukan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh lengkap di terima. 2 100%
4 Mengeluarkan cek/eft bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh baucar bayaran lengkap diterima. 1187 100%
5 Membayar gaji kakitangan kerajaan negeri mengikut jadual yang ditetapkan. 4783 100%
6 Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang lengkap dan teratur selewat-lewatnya pada 30hb. April setiap tahun. 1 100%
7 Memberi keputusan permohonan pendahuluan diri dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima. 2 100%
8 Memberi keputusan permohonan pengecualian duti hiburan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima. TIADA PERMOHONAN
9 Memberi keputusan permohonan tawaran perolehan secara rundingan terus, terpilih, terhad atau perlantikan perundingan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap di terima.
10 Memberi keputusan Lembaga Tawaran Perolehan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat Lembaga Tawaran Perolehan Negeri.